Правителствата на ЕС отделят 150 милиарда евро от средства за възстановяване за социални разходи

Правителствата на ЕС ще похарчат около 150 милиарда евро от фонда за възстановяване за социална политика. Половината от тези пари ще бъдат отпуснати за образование и здравеопазване според предварителните данни на Европейската комисия.

Анализът на Комисията на 25-те плана за възстановяване, представени от държавите-членки до момента показва, че около 30% от общите им разходи ще бъдат насочени към социалната политика. Това казаха представители от правителствата на ЕС.

България и Холандия все още трябва да изпратят своите предложения за възстановяване.

Предварителният анализ показа, че около:

  • 28% от 150 милиарда евро ще отидат за здравеопазване.
  • 25% за образование.
  • 12% за обучение и умения за възрастни.
  • 12% за социални жилища.
  • 7% за заетост, наред с други инициативи. 

Този огромен тласък има за цел да подкрепи дългогодишната реформа на Комисията и инвестиционните изисквания на националните капитали на пазара на труда, реформите в образованието и социалната закрила. 

Около 40% от специфичните за страната препоръки, издадени от изпълнителната власт на ЕС до 27-те национални правителства през 2019 и 2020 г., са свързани със заетостта, уменията и социалните политики.

Според служители на ЕС Комисията е доволна от покритието на тези области на политиката, което се вижда във вече представените планове за възстановяване. 

Табло с резултати

Социалните разходи по Механизма за възстановяване и устойчивост ще станат публични благодарение на нова методология. Тя се очаква да бъде публикувана от комисията през ноември в делегиран акт. 

Отделянето на значителни средства за социалния дневен ред беше ключово изискване сред някои политически групи в Европейския парламент. За да се следи този пакет и да се гарантира прозрачност и отчетност при прилагането на фонда за възстановяване, инструментът ще включва табло за възстановяване и устойчивост.

Делегираният акт ще определи индикаторите на таблото, които ще помогнат на държавите-членки и на парламента да измерят ефективността на Механизма за възстановяване и устойчивост към неговите цели.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *