Замърсяването на въздуха в Европа струва милиарди

Замърсяването на въздуха от индустриите в Европа причинява щети за здравето и околната среда, оценени на до 430 милиарда евро за една година. Съобщава Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) в сряда (29 септември).

През 2017 г. промишленото замърсяване на въздуха струва на обществото между 277 милиарда и 433 милиарда евро, според нов доклад на агенцията.

„Това е еквивалентно на около 2 до 3% от БВП на ЕС и е по-високо от общото икономическо производство на много отделни държави-членки през тази година“.

Казват в изявление на EEA.

Eвропейската индустрия е постигнала „значителен напредък“ в намаляването на въздействието си върху околната среда и климата.

„Въпреки това обществените разходи или „външни ефекти“, причинени от замърсяването на въздуха от сектора, остават високи“.

Ефектите от замърсяването включват заболяване и преждевременна смърт, както и влошаване на екосистемите, местообитанията и културите. Всички те са с приблизителна парична стойност в доклада.


От над 11 000 обекта, отчитащи емисии на замърсители, 211 са отговорни за половината от общите разходи, според доклада. Те се намират главно в Германия, Обединеното кралство, Полша, Испания и Италия.

Замърсяването на въздуха от топлоелектрически централи – предимно работещи с въглища – е най-опасно за здравето и околната среда. Следват емисиите от тежката промишленост, производството и преработката на горива, според агенцията на ЕС.

Следват по-леките индустрии, управлението на отпадъците, животновъдството и пречистването на отпадъчни води.

Сред 30-те най-замърсяващи съоръжения на континента са 24 ТЕЦ, 15 от които са в Западна Европа, включително седем в Германия, според проучването.

Единствената най-замърсяваща инсталация е в Полша, но следващите четири са в Германия.

Въпреки леките подобрения, „замърсяването на въздуха все още е основен риск за здравето на европейците“, предупреди агенцията миналата седмица, тъй като нивата на фини прахови частици, озон и азотни оксиди често са над стандартите за качество на въздуха.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *