„Българско лято“ с писмо към Министерски съвет относно “Магнитски”

Българско лято изпрати отворено писмо към Министерски съвет относно последиците от глобалния акт “Магнитски”.

На 04 юни 2021 г. МС в свое Решение No 441 („Решението“) създава постоянна работна група, с участието на представители на Министерството на вътрешните работи („МВР“), Министерството на финансите („МФ“), Държавна агенция „Национална сигурност“ („ДАНС“) и Националната агенция за приходите („НАП“), която в спешен порядък да изготви и да поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.

В Списъка без всякакво основание попада под номер 5 при „Юридическите лица“ и ПП ГПБЛ. Вследствие на това включване, правата и законните интереси на Партията бяха сериозно засегнати.

Противоречие с Конституцията на България

Предприетите от Ваша страна действия като работна група, са в пряко противоречие с редица разпоредби от Конституцията на Република България, българското и европейското законодателство. Международните договори имат предимство пред нормите на вътрешното законодателство, съгласно чл. 5, ал. 4 от КРБ.

България е пълноправна държава-членка на ЕС и като такава участва в изграждането и развитието на ЕС, а не на САЩ – извод от чл. 4, ал. 3 КРБ. В този смисъл се приема, че правото на ЕС има приоритет пред националните правни системи на държавите-членки. Нарушавайки върховния закон в България, Вие приложихте американското законодателство и подчинихте на него издадените в последствия указания.

Измина повече от половин година от налагането на санкциите по „Магнитски“; а в България продължава да няма изработена нормативна рамка, по която да се предприемат действия в случай на санкции, наложени от органи на друга държава.

Няма превод на американския закон пред Върховния административен съд – Българско лято

Прави впечатление, че по заведените над 60 дела пред Върховен административен съд не е представен превод на американския закон, което води до абсурдния извод, че суверенна, независима и правова държава каквато е България прилага непреведен, неприет от конституционните органи на страната и нератифициран от нея чужд закон и задължава държавните ведомства да се съобразяват с него

Списъкът всъщност представлява чисто политически акт на административен орган на изпълнителната власт на чужда държава, който не задължава с каквото и да било титуляря на изпълнителната власт съобразно нашата Конституция – Министерски съвет („МС“). Този политически акт не трябва и не може да служи като основание за налагане на санкции у нас.

МС е в правомощията си да направи също политическо изявление по него като най-висшия орган на изпълнителната власт в Република България; имащ обща компетентност в осъществяването на външната ѝ и вътрешна политика.

Например, би могъл да заяви, дали одобрява или не такова грубо вмешателство в политическия живот на страната ни; като произволното обявяване на санкции от друга държава срещу новосъздадена, независима и демократична партия като ПП ГПБЛ. Но не може да използва политически акт (Списъка) като фактическо основание и да създава постоянна работна група за налагане на санкции срещу български граждани или организации.

Това заяви председателя на Българско лято.

Прочетете цялото писмо тук.

Последвайте ни във фейсбук тук, за да получавате всички важни новини от България!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *