Българско лято: Референдум за или против зелен сертификат

Политическата партия Българско лято“ публикува предложение за провеждане на референдум: „ЗА ИЛИ ПРОТИВ ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ КАТО УСЛОВИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ НА ЗАКРИТО.

Вижте целият текст на предложението за провеждане на референдум за зелен сертификат тук.

Политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ („ГПБЛ“), спазвайки разпоредбите на българското и европейското законодателство; отчитайки предизвикателствата, пред които е изправена здравната система в условията на Ковид-19 (вариант „Омикрон“); и съзнавайки ескалиращото по отношение на мерките обществено недоволство; се обръща към Вас с предложение да инициирате процедура за произвеждане на национален референдум, съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Белег на развитото демократично общество е управлението чрез „пряка демокрация“, тоест чрез активно участие на гражданите в държавното управление. Ето защо ПП ГПБЛ счита, че темата „ЗА ИЛИ ПРОТИВ ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ КАТО УСЛОВИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ НА ЗАКРИТО“; е тема от национално значение, решението за чието въвеждане не следва да бъде взето еднолично. Тази тема предизвика сериозно разделение и противопоставяне в българското общество, а това е пагубно в момент на криза.

С оглед важността и спешността на ситуацията, се обръщаме към Вас като компетентни и оправомощени институции; да внесете предложение до Народното събрание на Република България за провеждане на референдум по посочената тема. На мнение сме, че българското общество е готово и иска да участва при вземането на това, толкова важно за всеки решение.

Приветстваме и изразяваме готовност да подпомагаме всяка кампания, имаща за цел да осигури високо ниво на информираност на гражданите по темата. ПП ГПБЛ вярва, че обменът на мнения и аргументираният дебат ще допринесе за вземане на правилно решение, подкрепено от висока активност при гласуването.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *