МОН вкарва Електронен дневник в над 80% от класовете

Новини Училище

Оценките и отсъствията на учениците в над 80% от класовете ще се вписват в нов електронен дневник през новата учебна година. С хартиени ще продължат да работят учителите в едва 5669 от общо 32 587 паралелки в страната.

До момента Министерството на образованието и науката (МОН) е отпуснало пари за електронни дневници в 1890 училища. Средствата са осигурени по Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“, която продължава да приема заявки и през предстоящата учебна година.

Преди 15 септември т.г. директорите трябваше да преценят дали да поддържат електронна, хартиена документация или двете едновременно. Справка на МОН показва, че заявките за доставка на хартиени дневници са намалели повече от два пъти спрямо учебната 2020/2021 г. Между два и три пъти по-малко са поръчаните на хартия лични ученически картони, бележници и дневници на групи в детските градини.

Хартиената училищна документация вече е доставена до всички образователни институции, които са пожелали такава. Получени са и безплатните учебници, които държавата осигурява за учениците от I до VII клас. Електронните им варианти са с идентично съдържание и са достъпни на сайта на МОН или по-долу.

Освен електронен дневник, учениците ще имат достъп до електронно четими учебници

Списък на издателствата,
предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник“ на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания,

от I до VII клас включителноза учебната 2021 – 2022 година

„Архимед 2“ ЕООД

https://arhimedbg.com/2uchebnitsi/

„БГ Учебник“ ЕООД

https://bguchebnik.com/bel/

„Бит и техника“ ООД

http://www.e-uchebnici.com/free_pdf.html

„Даниела Убенова – Даниела Биланска“ ЕТ

 

Български език за 1. клас: https://goo.gl/DcvLsS

 

Читанка за 1. клас: https://goo.gl/BuRV7d

 

Mузика за 1. клас: https://goo.gl/yn5erk

 

Български език за 2. клас: https://goo.gl/iYShSZ

 

Читанка за 2. клас: https://7acb077d.flowpaper.com/Chitanka2kl

 

Български език за 5. клас: https://7acb077d.flowpaper.com/50d6f0295/

 

Литература за 5. клас: https://goo.gl/pfmQw1

 

История и цивилизации за 5. клас: https://7acb077d.flowpaper.com/ISTORIA/

 

Информационни технологии за 5. клас: https://7acb077d.flowpaper.com/IT5el/

 

Български език за 6. клас: https://goo.gl/eh6Lhq

 

Информационни технологии за 6. клас: https://bit.ly/2BZUWq9

 

Литература за 7. клас: https://goo.gl/vgMrUr

 

Български език за 7. клас: https://goo.gl/ibRqr5

 

Информационни технологии за 7. клас: https://7acb077d.flowpaper.com/IT7/

„Домино“ ЕООД

https://ebook.domino.bg/1-7/

„Изкуства“ ЕООД

Музика за 1. клас: https://izkustva.bg/music1.php

Музика за 2. клас: https://izkustva.bg/music2.php

Музика за 3. клас: https://izkustva.bg/music3.php

Компютърно моделиране за 3. клас: https://izkustva.bg/km3.php

Музика за 4. клас: https://izkustva.bg/music4.php

Компютърно моделиране за 4. клас: https://izkustva.bg/km4.php

Музика за 5. клас: https://izkustva.bg/music5.php

Музика за 6. клас: https://izkustva.bg/music6.php

Информационни технологии за 6. клас: https://izkustva.bg/it6.php

Музика за 7. клас: https://izkustva.bg/music7.php

Информационни технологии за 7. клас: https://izkustva.bg/it7.php

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

„Оксфорд Юнивърсити Прес”, представлявано от „Бук Хаус” АД

https://bg.izzi.digital/DOS/110804/110806.html

„Макмилан Пъблишърс Лимитид” ООД, представлявано от „Юнион Прес” ООД и „Инглиш Бук Сентър” ООД

https://www.macmillanenglish.com/bg/contact/find-local-macmillan-office

„Педагог 6“ СД

http://free.pedagog6.com/

Издателство „Питагор“

Математика за 1. клас:

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_I_klas.pdf


Математика за 2. клас:

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_II_klas.pdf


Околен свят за 2. клас:

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_II_klas.pdf

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО” ООД

 

САНПРО

www.pearson.bg

„Просвета АзБуки“ ЕООД

 

„Просвета Плюс“ ЕООД

           

„Просвета – София“ АД

https://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

ИК „РИВА“ АД

Електронно четими учебници

„Силигард“ ЕООД

https://steinadlerverlag.com/bg-grundschule-interaktiv/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *